Bất ngờ địt chị kế từ phía sau khi bố mẹ đi vắng trong 3 ngày