Cậu nhóc mới lớn và chị máy bay dễ thương Ayumi Miura