Chị gái thiếu thốn tình dục, cướp chồng của em gái