Chồng đi công tác, vợ ở nhà bị gã bảo vệ chung cư lừa chuốc thuốc mê