Chồng vừa mất, nữ góa phụ bị nhân viên của chồng cưỡng bức