Chồng yếu sinh lý, con dâu được bố chồng “giúp đỡ”