Cơn bão bất ngờ, nữ nhân viên kẹt lại văn phòng với sếp