Đi công tác, cô thư ký sợ ma muốn ngủ với sếp dù đã có chồng