Đi học đánh Golf bị ông chú nương tựa cho uống thuốc kích dục rồi đánh vào “lỗ”