Hiếp dâm cô giáo, kế hoạch của tên hiệu trưởng biến thái~ Rion