Ngoại tình với em đồng nghiệp Fuua Kaede khi đi công tác