Ông tuy già nhưng khỏe, địt cô cháu gái hiếu thảo đến chăm sóc