Thấy vợ bạn xinh đẹp, thanh niên lên kế hoạch hiếp dâm