Tôi đã ở lại nhà cô đồng nghiệp đáng yêu, sau khi lỡ chuyến tàu