Vợ đi làm phục vụ cho chủ nợ của chồng rồi bị địt mỗi ngày