Vợ mang thai, chồng được cô bạn thân của vợ giúp “giải tỏa”